PES FENA ROKU 2020

                                                                       Pes – fena roku 2020

 

                                                                Chovatelská stanice roku 2020

 

Jako každý rok i v roce 2020 vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa a fenu roku. Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2020.

 

Nejpozději do 15.3.2021 zašlete:
a) Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii PP spolu s tabulkou (seznam výstav, výsledky, výpočet bodů (bez koeficientu pro jednotlivá plemena) na adresu sekretáře klubu( RK CZ-PES ROKU 2020  Veronika Majerová, Malhostovice 207 ,666 03 Tišnov 3).
b) Vyplněnou Excel tabulku „Retriever“ na sekretar@rkcz.cz.
TABULKU STAHNETE ZDE

 

Podklady výhradně v listinné podobě,podklady se zakládají. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji (v tabulce),v opačném případě mohu být vráceny.Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště(poslední datum  15.3.2021). Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě.  Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy či zkoušek.

 

Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 6. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2. Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z 1.výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC. Klubové výstavy bez CAC s titulem CC se hodnotí jako klubové a speciální výstavy (titul CC jako CAC, v případě zadávání titulu CAC se CC duplicitně nepočítá!!)Pořadí ve třídě  a body za Cruft´s se hodnotí jako MVP + koeficient zahraniční výstavy

 

Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci.

 

Koeficient u plemen GR – LR –FCR – 2,ostatní plemena(CCR,CBR,NSR) bez koeficientu. Toto  do koeficientu v tabulce nepište bude po odkontrolování  dopočteno.

 

Soutěž nejlepší chovatelská stanice 1-3 místo bez rozdílu plemene,do soutěže se přihlašuje pouze chovatel a budou započítáni všichni přihlášení psi(podmínkou je,aby majitelé všech přihlášených psů byli členové RK CZ) psi hlásící se do soutěže z jeho chovatelské stanice každý s minimálně 40 body bez koeficientu.

 

Vítězové budou kontaktováni elektronicky do 1.4.2021 a ceny budou předány v rámci první konané výstavy Retriever klubu v roce 2021 ,předání před zahájením závěrečných soutěží.

 

 

 

1) Bodovací tabulka pro výstavy

 

ocenění Oblastní,Krajská NV MVP,EV,SV,Cruft´s Klubová ,specíální
V1 4 6 8 10
V2 3 5 7 9
V3 2 4 6 8
V4 1 3 5 7
CAJC 4 6 10
CAC/CC 6 8 12
Res.CAC 4 6 8
CACIB 20
Res.CACIB 15
BOB 8 8 10
BOS 6 6 8
BOB Junior,Veteran 4 5 6
BIG1 3(pokud je titul zadán) 8 8
BIG2 7 7
BIG3 6 6
BIG4 5 5
BIG5 4 4
BIS1 8(OV,KV vítěz celé výstavy) 20 25 25
BIS2 6(OV,KV pokud je zadán druhý nejlepší celé výstavy) 15 20 20
BIS3 4(OV,KV pokud je zadán 3 nej.celé výstavy) 10 15 15
BIS Junior,BIS veteran/resBIS jun/v 5/3 10/- 15/- 15/10

 

 

 

Oblastní/krajský vítěz – 7 bodů

 

Národní vítěz – 15 bodů

 

Klubový vítěz,Klubový vítěz mladých/Vítěz speciální výstavy – 25 bodů

 

Evropský vítěz mladých – 40 bodů

 

Evropský vítěz – 50 bodů

 

BOB na Evropské výstavě – 60 bodů

 

BOS na Evropské výstavě-50 bodů

 

Světový vítěz mladých – 40 bodů

 

Světový vítěz – 50 bodů

 

BOB na Světové výstavě – 80 bodů

 

BOS na Světové výstavě-60 bodů

 

 

 

 

 

2) Bodovací tabulka pro zkoušky

 

 

 

druh zkoušky I.cena               OMS/klubové II.cena               OMS/klubové III.cena               OMS/klubové Obstál (u WT)
Zkoušky vloh 0/14 0/10 0/5
OVVR – prospěl 10
PZ 15/30 10/20 5/10
BZ 15 10 5
SVZP 15/30 10/20 5/10
LZ 20/40 15/30 10/20
ZPR 100 80 60
FTR 80 / EXC. 60/VG 40/G
MFTR 100/EXC. 80/VG 60/G
VZPR, MSR 60/120 50/100 40/80
SZR 140 120 100
CACIT 40
Res.CACIT 30
CACT 20
Res.CACT 10
Vítěz zkoušek LUP 20/40
Vítěz zkoušek OVVR, Zkoušky vloh 10
  výborný velmi dobrý dobrý obstál
WT-E 10 8 6 4
WT-L 15 12 9 6
WT-M 20 16 12 8
WT-S 25 20 15 10

 

 

 

 

 

Working testy:

 

Vítěz třídy E – 5 bodů

 

Vítěz třídy L – 10 bodů

 

Vítěz třídy M – 15 bodů

 

Vítěz třídy S – 20 bodů