Volební členská schůze RK CZ 6.12.2020-odložena!!! nový předpokládaný termín 14.2.2021

Vážení členové,

díky situaci COVID a vládním nařízením nejsme schopni dodržet možnost uspořádat Volební členskou schůzi v termínu níže uvedeném.

Nové náhradní termíny jsme stanovili na 14.2.2021(stejné místo i časy)

s tím že vše opět včas dáme zde i na na FB stránku

Všem členům i jejich 4-nohým parťákům přejeme poklidný adventní čas a abychom se mohli

setkávat již brzy za normální situace.

 

S přáním pohody a zdraví  prezident RK CZ S. Sehnalíková

 

 

—————————————————————

 

Výbor Retriever klubu CZ

spolek se sídlem Nová 1268, Kuřim si Vás dovoluje pozvat na

Volební členskou schůzi   – ODLOŽENA!!!

 

která se bude konat v neděli 6.prosince 2020 od 9,30 hodin (od 9.00 prezence), Motel Velký rybníkOnšovice 22, 39301 Dehtáře – Onšovice(exit D1 90 směr Pelhřimov cca 15 km)www.motelvelkyrybnik.cz(souřadnice GPS 49.4915694N, 15.2993231E)

Pokud nebude dle stanov spolku schůze usnášení schopná, koná se náhradní volební členská schůze dne 6.12.2020 od 10,30 hodin tamtéž.

 

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího volební schůze
 3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Volba mandátové komise
 5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze
 6. Schválení programu schůze
 7. Volba návrhové komise
 8. Volba volební komise
 9. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 10. Zpráva o průběžném hospodaření klubuza rok 2020
 11. Zpráva členů výboru o činnosti klubu za rok 2020
 12. Zpráva Kontrolní komise
 13. Zpráva Disciplinární komise
 14. Plán činnosti na rok 2021
 15. Návrh rozpočtu na rok 2021
 16. Volby členůDisciplinární komise Retriever klubu CZ
 17. Volby členů Kontrolní komise Retriever klubu CZ
 18. Schválení změnOrganizačního řádu Retriever klubu CZ
 19. Schválení změn Stanov spolku Retriever klubu CZ
 20. Schválení nového sídla spolku Retriever klubu CZ
 21. Schválení čekatelů Retriever klubu CZ
 22. Diskuze
 23. Usnesení
 24. Ukončení schůze

Návrh změn Organizačního řádu a Stanov spolku bude zveřejněn ke dni 6-11-2020 v dokumentech členské sekce vedené na webových stránkách pohodlne.info.

V případě trvání nouzového stavu k uvedenému datu Volební členské schůze, tj. 6.12.2020, bude postupováno dle zákona 191/2020 Sb., § 20 tj. stávající členové Disciplinární a Kontrolní komise budou požádáni o setrvání ve funkci, a to nejdéle o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu;

 Volební členská schůze bude svolána v náhradním termínu po ukončení nouzového stavu.

 

prezident RK CZ Bc.Soňa Sehnalíkovápozvanka_schůze RK prosinec 2020_MB

Publikováno: 5. 11. 2020
Poslední úprava: 19. 1. 2021 18:14:46