Novinky

Ikona novinky

Srdečné blahopřání paní Jaroslavě Zichové

Moc blahopřejeme k nádhernému kulatému výročí narození naší čestné člence Ing. Jaroslavě Zichové. Paní Jaroslava Zichová je jedním ze zakládajících členů Retriever klubu CZ. Přejeme hodně štěstí, spoustu lásky a zdraví do dalších dnů a let.

Ikona novinky

Plán zkoušek 2020

Vážení příznivci retrieverů,   níže najdete plán zkoušek lovecké upotřebitelnosti, které jsou naplánovány na příští rok. Zkoušky budou zveřejněny v kalendáři zkoušek koncem roku 2019, přihlášky budou otevřeny po zveřejnění propozic v roce 2020.   Těšíme se na vaši účast!

Ikona novinky

Prohlášení prezidenta RK CZ

Vážení členové Retriever Klubu CZ, vážení přátelé, dovolte abych Vás touto cestou informovala o svém stanovisku k současné situaci v klubu a zároveň ke kauze týkající se mojí osoby, projednávané na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019. Ráda bych Vás seznámila s vysvětlením stávající situace, které jsem zasílala i na ČMKU. Celá…

Ikona novinky

Klubový šampion práce

Na zkouškách  pořádaných Retriever klubem CZ – spolkem získává nejúspěšnější pes daného plemene, který složí zkoušky v I. ceně a je mu přiznán titul CACT, zároveň čekatelství na klubového šampiona práce (CCT). Klubovým šampionem práce se může stát pes v majetku člena klubu za předpokladu, že získá minimálně 3x čekatelství…

Ikona novinky

Úprava Řádu bonitace – OVVR

Dne 30.7.2019 byla výborem spolku odhlasována změna řádu bonitace – OVVR a to následovně. OVVR se můžou zúčastnit pouze vůdci starší 15 let. Při disciplíně „chování po výstřelu“ se vždy použije broková zbraň. Řád bonitace a organizační řád je zveřejněn na stránce zkoušky -řády a předpisy.

Ikona novinky

Vyjádření viceprezidenta

Vážení členové Retriever Klubu CZ Spolek, dovolte abych Vás touto cestou obšírněji informovala o situaci ve vedení klubu v souvislosti s kauzou projednávanou na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019. Paní Michaela Dočekalová, prezidentka klubu ke dni 20.6.2019 předala vedení a zastupovaní klubu do mých rukou, na dobu od 20.6.2019 do  31.12.2019…

Ikona novinky

Poradce chovu Golden Retriever – A. Čečrdlová

Od 1.8.2019 prosím zasílejte veškeré podklady k uchovnění plemene zlatý retriever na adresu p. Aleny Čečrdlové. Alena ČečrdlováV Zídkách 119, 252 46 Vrané nad Vltavoutel.: +420 725 366 846e-mail: GR@rkcz.cz

Ikona novinky

Nový předseda DK

Dne 11.5.2019 se Disciplinární komise ve složení MUDr. D. Slabá a R. Stegurová dohodla na ko-optaci nového člena DK a podala návrh výboru k elektronickému hlasování a následnému schválení výborem RK CZ, ke kterému došlo prostřednictvím výborové schůze dne 12.6.2018.Novým členem DK je Martin Ventluka, chovatel plemene GR a aktivní…