Novinky

Ikona novinky

Nový poradce pro plemeno LR

Vážení chovatelé, dovolte, abych v první řadě poděkovala za dlouholetou nezištnou a kvalitní práci poradkyni pro chov paní Lucii Pajerové, která z osobních důvodů odstoupila ke konci roku z pozice poradce chovu LR. Ve spolupráci s ní jste měli možnost uchovňovat a krýt svoje psí miláčky a byla Vám dobrou…

Ikona novinky

Podnět ČMKU a Krajské veterinární správy

Vážení členové Retriever klubu, Výbor RK CZ tento týden obdržel podnět od nadřízené organizace ČMKU a Krajské veterinární správy prošetřit možné porušení zákona č. 246/1992 Sb., resp. vyhl. č. 384/2021 Sb – Vyhláška o ochraně psů a koček a možného porušení zápisního řádu ČMKU. Šetření se týká krytí feny po…

Ikona novinky

Top Retriever RK CZ 2022

Jako každý rok vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější psy a feny. Dovolujeme si vás při této příležitosti upozornit na blížící se termín dodání podkladů. Požadované dokumenty prosím nezapomeňte poslat do 31.1.2023 na korespondenční adresu prezidenta. Na základě vašich poznatků jsme pro rok 2022 zjednodušili Excel tabulku, do které vyplňujete svoje výsledky…

Ikona novinky

Vyjádření výboru k výhružnému anonymnímu dopisu

RK CZ se distancuje od anonymního dopisu, který byl zaslán paní Eliáškové, ve kterém je jí anonymním a hrubým způsobem vyhrožováno a je zmiňován klub RK CZ. Tento způsob chování považujeme za nekorektní a naprosto v rozporu se zásadami slušného chování. V případě, že je pisatel členem klubu, porušil Stanovy…

Ikona novinky

Klubové poplatky pro rok 2023

Vážení členové Retriever klubu CZ, rádi bychom informovali o kosmetických změnách při placení členských příspěvků pro rok 2023. Výše poplatku zůstává stejná, číslo účtu zůstává stejné, splatnost 31.3. daného roku též beze změny. Změna nastává ve variabilním symbolu a v rozšíření platebních možností. Dne 21.12.2022 jsme všem členům zaslali do…

Ikona novinky

VYROZUMĚNÍ ČLENŮM KLUBU O SITUACI V DK RK CZ

Dne 28.11.2022 odstoupily členky disciplinární komise K. Bakošová a P. Kotíková. Protože počet členů disciplinární komise odstoupením dvou členek klesl pod polovinu, stal se tento orgán neschopen usnášení. Z toho důvodu je činnost orgánu dočasně omezena na případný příjem podnětů a to k rukám P. Foldové na adresu K Vodojemu…

Ikona novinky

Změny v obsazení role poradce pro chov

Vážení chovatelé a členové klubu, dovolte, abych Vás touto cestou informovala o následujících změnách u poradců pro následující plemena: LR (Labradorský retriever) a CBR (Chesapeake bay retriever): Jak na členské schůzi dne 27.11.2022 v Humpolci zaznělo, aktuální poradkyně pro plemena LR a CBR Lucie Pajerová bude svoji agendu předávat a…

Ikona novinky

INFORMACE KE STAVU DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Dovolujeme si dát na vědomí, že dle stanov části třetí, článku 8, odstavce 4 klesl počet členů orgánu spolku pod polovinu a tak je Disciplinární komise aktuálně z hlediska Stanov nefunkční a bude  svolána mimořádná členská schůze, kde proběhne nová dovolba dvou členů DK.   V. Majerová prezident