Novinky

Ikona novinky

16. 2. 2023

Pozvánka na mimořádnou schůzi

Dovolujeme si vás pozvat na Mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 5.3.2023 v Konferenčním hotelu LUNA. Tento hotel se nám podařilo najít ve velmi krátkém čase poté, co nám minulý víkend odřekl předem domluvenou akci hotel Kotyza. Hotel Luna se nachází kousek od D1 – ve středu České…

Ikona novinky

10. 2. 2023

Pozvání na mimořádnou členskou schůzi

Vážení členové, Dovolte, abychom vás touto cestou pozvali na mimořádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 5.3.2023 – místo bude upřesněno. Pozvánka na mimořádnou schůzi bude uveřejněna nejméně 15 dnů před konáním. Těšíme se na vaši hojnou účast.   Výbor RK CZ

Ikona novinky

6. 2. 2023

Poděkování paní Lucii Pajerové

Vážení členové Retriever klubu CZ, Rádi bychom touto cestou poděkovali paní L. Pajerové za její dlouholetou činnost pro klub na pozici poradce chovu pro plemeno LR. Děkujeme jí za součinnost, dobrou práci, komunikaci a kvalitní servis našim členům. Paní Pajerové přejeme mnoho štěstí a dalších úspěchů, ať už ji její…

Ikona novinky

2. 2. 2023

Porušení Zápisního řádu ČMKU

Na základě vyjádření ČMKU – viz Zápis z P ČMKU ze dne 18.1.2023  ve věci porušení zápisního řádu ČMKU poradkyní chovu bude Výbor tuto záležitost dále řešit. M. Bartusková, viceprezident

Ikona novinky

26. 1. 2023

Nový poradce pro plemeno LR

Vážení chovatelé, dovolte, abych v první řadě poděkovala za dlouholetou nezištnou a kvalitní práci poradkyni pro chov paní Lucii Pajerové, která z osobních důvodů odstoupila ke konci roku z pozice poradce chovu LR. Ve spolupráci s ní jste měli možnost uchovňovat a krýt svoje psí miláčky a byla Vám dobrou…

Ikona novinky

12. 1. 2023

Podnět ČMKU a Krajské veterinární správy

Vážení členové Retriever klubu, Výbor RK CZ tento týden obdržel podnět od nadřízené organizace ČMKU a Krajské veterinární správy prošetřit možné porušení zákona č. 246/1992 Sb., resp. vyhl. č. 384/2021 Sb – Vyhláška o ochraně psů a koček a možného porušení zápisního řádu ČMKU. Šetření se týká krytí feny po…

Ikona novinky

3. 1. 2023

Top Retriever RK CZ 2022

Jako každý rok vyhlašujeme soutěž o nejúspěšnější psy a feny. Dovolujeme si vás při této příležitosti upozornit na blížící se termín dodání podkladů. Požadované dokumenty prosím nezapomeňte poslat do 31.1.2023 na korespondenční adresu prezidenta. Na základě vašich poznatků jsme pro rok 2022 zjednodušili Excel tabulku, do které vyplňujete svoje výsledky…

Ikona novinky

2. 1. 2023

Vyjádření výboru k výhružnému anonymnímu dopisu

RK CZ se distancuje od anonymního dopisu, který byl zaslán paní Eliáškové, ve kterém je jí anonymním a hrubým způsobem vyhrožováno a je zmiňován klub RK CZ. Tento způsob chování považujeme za nekorektní a naprosto v rozporu se zásadami slušného chování. V případě, že je pisatel členem klubu, porušil Stanovy…

Ikona novinky

22. 12. 2022

Klubové poplatky pro rok 2023

Vážení členové Retriever klubu CZ, rádi bychom informovali o kosmetických změnách při placení členských příspěvků pro rok 2023. Výše poplatku zůstává stejná, číslo účtu zůstává stejné, splatnost 31.3. daného roku též beze změny. Změna nastává ve variabilním symbolu a v rozšíření platebních možností. Dne 21.12.2022 jsme všem členům zaslali do…