Novinky

Ikona novinky

VYROZUMĚNÍ ČLENŮM KLUBU O SITUACI V DK RK CZ

Dne 28.11.2022 odstoupily členky disciplinární komise K. Bakošová a P. Kotíková. Protože počet členů disciplinární komise odstoupením dvou členek klesl pod polovinu, stal se tento orgán neschopen usnášení. Z toho důvodu je činnost orgánu dočasně omezena na případný příjem podnětů a to k rukám P. Foldové na adresu K Vodojemu…

Ikona novinky

Změny v obsazení role poradce pro chov

Vážení chovatelé a členové klubu, dovolte, abych Vás touto cestou informovala o následujících změnách u poradců pro následující plemena: LR (Labradorský retriever) a CBR (Chesapeake bay retriever): Jak na členské schůzi dne 27.11.2022 v Humpolci zaznělo, aktuální poradkyně pro plemena LR a CBR Lucie Pajerová bude svoji agendu předávat a…

Ikona novinky

INFORMACE KE STAVU DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Dovolujeme si dát na vědomí, že dle stanov části třetí, článku 8, odstavce 4 klesl počet členů orgánu spolku pod polovinu a tak je Disciplinární komise aktuálně z hlediska Stanov nefunkční a bude  svolána mimořádná členská schůze, kde proběhne nová dovolba dvou členů DK.   V. Majerová prezident

Ikona novinky

ODSTOUPENÍ DVOU ČLENŮ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Dne 28.11.2022 odstoupila slečna K. Bakošová a slečna P. Kotíková z Disciplinární komise. Tímto by chtěly poděkovat výboru klubu a členské základně za projevenou důvěru. Výbor klubu děkuje slečně K. Bakošové a slečně P. Kotíkové za 2,5 letou práci pro klub.  

Ikona novinky

RETRIEVER KLUB MÁ NOVÉHO ČLENA DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Na náhradní členské schůzi konané dne 27.11.2022 v Humpolci byla zvolena doplňující volbou paní Petra Foldová jako třetí člen Disciplinární komise Retriever klubu CZ. Gratulujeme ke zvolení.      

Ikona novinky

VÝZVA PRO OBSAZENÍ POZICE PORADCE CHOVU PRO PLEMENO GR

Vyzýváme členy RK CZ, kteří mají zájem o pozici poradce chovu pro plemeno Golden Retriever, aby vyjádřili svůj zájem písemně na adresu prezident@rkcz.cz a viceprezident@rkcz.cz do 28.11.2022. Veronika Majerová prezident

Ikona novinky

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

V členské sekci bylo zveřejněno rozhodnutí DK v záležitosti M.L. krytí. V. Majerová prezident

Ikona novinky

Oznámení ekonom

V době od 2. do 9.listopadu 2022 bude ekonom mimo republiku a nebude vyřizovat svoji agendu. Petra Bednářová, ekonom

Ikona novinky

AKTUÁLNÍ INFORMACE RK CZ- SÍDLO, SPOLKOVÝ REJSTŘÍK, ÚČTY, PLATEBNÍ BRÁNA

S potěšením vám oznamujeme, že po dlouhodobém úsilí a dokládání dokumentů za několik předchozích nezapsaných výborů se u Krajského soudu v Brně konečně podařilo dosáhnout zapsání aktuálního výboru RK CZ do Spolkového rejstříku. Tím pádem se podařilo dokončit i několik dalších záležitostí, které s tímto zápisem souvisely. Podařilo se tedy…